Gamle billeder 235 v2

HC Jochimsen

Vikar siden:
2018
Arbejdsområder:
Landbrug, Kvæg, Entreprenør, Svinebesætning, Mink, Montage, Maskinfører

HC har tidligere været ansat hos Vikarservice.

Speciale kvæg og malkerobotter, søer, mink, entreprenør, foderstof, maskinfører og montage.

Landbrugsuddannet. Har trailerkort, vejkursus. Er fast mand hos Arkil A/S.

HC bor i Bramming med sin familie.

HC Jochimsen