Hvorfor vælge netop os?

Vi er ganske unikke i vores vikarbureau

Fundamentet i Vikarservice Varde-Billund er vore medarbejdere! - derfor gør vi alt vi kan for at medarbejderne er glade og stolte af Vikarservice. Det gør dem til super gode vikarer, som sætter en ære i at kunden får en optimal service og oplevelse.

jubilar Per A

  • Vore medarbejdere behandles individuelt med tolerance og respekt, vi gør meget ud at af matche den rigtige vikar til opgaven.
  • Vore medarbejderes forskellige evner og baggrund tages seriøst, derfor tilpasser vi arbejdsopgaverne til den enkelte medarbejder.
  • Virksomheden er bevidst om vigtigheden af, at den ansatte udvikler sin faglige kunnen - derfor tilbyder vi forskellige kurser, sådan at vikarerne altid er up-front til at klare nye udfordringer og lever op til de krav der stilles på en arbejdsplads.
  • Virksomhedskulturen er et resultat af engagerede, åbne og venlige medarbejdere med indflydelse og ansvarsbevidsthed. Det betyder udvikling i fællesskab.
  • I Vikarservice hører service, frihed, ansvar og engagement altid sammen.
  • Vore medarbejdere følger med tiden, fagligt såvel som menneskeligt og uddannelsesmæssigt
  • Vikarservice er bevidste om, at trivsel for alle involverede parter er en forudsætning for kvalitet, livskvalitet og højt serviceniveau.

Jubilar Henning T

I VikarService sættes kunden i centrum Kunderne plejes og informeres via medier og skriftlig information.

Virksomheden kræver en dynamisk og fleksibel medarbejderstab, der består af en del medarbejdere, som bliver i virksomheden i en årrække, hvorved de skaber kontinuitet i virksomhedskulturen og fungerer som ambassadører for VikarService.
En anden del af medarbejderne vil prøve mange forskellige ting. De er i virksomheden nogle få år, hvorefter de søger andre stillinger.
Denne blanding giver inspiration til alle medarbejdere, såvel som til ledelse.

Virksomheden forsøger at bidrage med indtjening ved at udbyde andre servicetilbud, såsom rengøring til private og erhverv, vinduespolering og som leverandør af praktisk bistand til det offentlige sundhedssystem. Virksomheden forsøger at rationalisere der, hvor det gør mindst ondt, på den måde kan det lykkes at bevare en driftig og effektiv virksomhed til gavn for alle vore kunder.

Strukturudviklingen i landbruget kræver forandringsparathed og fleksibilitet, og det gør vi meget ud af, at vore medarbejdere følger med i
Den bedste markedsføring er tilfredse kunder og dygtige medarbejdere