Forsikring - hvordan er du som kunde dækket?

Maskinfører entreprenør

Ansvarsforsikring:

Vikarerne er ansvarsforsikrede. Erstatningskrav skal anmeldes omgående, således Vikarservice kan anmelde dette til forsikringsselskabet. Der er en selvrisiko på kr. 5.000,- ved hver skade.

Forsikringen dækker kun den direkte skade. Der er således ikke dækning for driftstab og andre indirekte tab.

Har landmanden/kunden i forvejen de skadede ting forsikret, skal skaden anmeldes til eget forsikringsselskab.

Forsikringsdækning ved penicillin i mælk dækkes kun begrænset, såfremt det er vikaren, der har skylden for uheldet. Vores forsikring dækker landmandens selvrisiko, dog max. kr. 12.500,-, som fratrækkes Vikarservices selvrisiko på kr. 5.000,-. Denne ændring gælder også, såfremt landmanden ikke selv har tegnet forsikring. Derfor anbefaler vi alle mælkeproducenter, selv at tegne forsikring mod penicillin i mælk.

Arbejdsskadeforsikring vikarer:

Det er brugervirksomheden/landmanden, der har forsikringspligten vedrørende arbejdsskader, herunder skade på briller og høreapparater, når instruktionspligten/ - retten ligger hos kunden/landmanden.