RYK VARDE

 RYK Varde 

 

Næsten hver sjette voksne mellem 16 og 65 år har så svært ved at læse, at de har svært ved at forstå underteksterne på tv, læse en avis eller en manual til en maskine - og der bliver flere og flere. Det er næsten ikke til at bære, når det faktisk er muligt for de fleste usikre læsere at blive habile læsere, og når der er effektive kompensationsmetoder for de fleste ordblinde.  

Vi skal tage et fælles ansvar for at få et langt større antal danskere i gang med at lære at læse, så de bedre kan uddanne sig, få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet og deltage aktivt i demokratiet. Du kan som virksomhed gå forrest.

Tilbuddene er der, og de er gratis. Det store problem er manglende motivation. Mennesker, der ikke kan læse, har ofte dårlige skoleoplevelser med i bagagen. Derfor gør det en massiv forskel, at ens virksomhed gør det klart for én, at de har brug for, at man lærer at læse.

Vi synes der er mange gode grunde til at gøre noget ved danskernes læsefærdigheder. Det bidrager til den enkelte virksomheds værdi og vækst, til Danmarks konkurrenceevne og til at vores demokrati styrkes. Vær med og tilmeld din virksomhed, så er du med til at rykke Varde.

Sådan gør du

Tilbuddet er gratis. Staten betaler uddannelsen, og der er løntabsgodtgørelse, hvis man har et dansk CPR-nummer. For ansatte med en anden sproglig baggrund end dansk kan det være relevant med sprogundervisning. Det kan være gratis, og der kan være løntabsgodtgørelse.

Et forløb styres af en konsulent fra VEU-center Vest, og består af følgende elementer i nævnte rækkefølge:

  • Forventningsafstemning hos ledelse og medarbejdere

  • Afklaring og trinindplacering for alle der formodes at være i målgruppen

  • Der er 4 forskellige trin for ikke-ordblinde i dansk og 2 i regning/matematik

  • Ordblindetilbud til dem, der viser sig at være ordblinde

  • Undervisning

  • Evaluering

Vikarservice Varde-Billund har allerede gode erfaringer med at styrke medarbejdernes basale færdigheder. Desuden bakker P. Jensen og Sønner ApS, Blom og Bjerg ApS, Schantz Byg A/S, Ølgod Elektro A/S, LPM Production A/S, Lauridsen Handel-Import A/S, Købmand Hansen Henne Strand, Titan Wind Energy A/S og Varde kommune op om initiativet og om at rykke Varde. Vi håber du er klar til at blive den næste!

Få mere at vide ved at henvende dig til VEU-center Vest

Erik Buhl                                        Lars Buch                                       Lotte Rod

Borgmester                                  Erhvervschef, ProVarde           MF, undervisningsordfører