Vikarservice Varde Billund positiv 

 

 

 

 GENERALFORSAMLING 2019

 

Onsdag, den 20. marts 2019 - kl. 19.00

på Agerbæk Hotel, Storegade 7, 6753 Agerbæk

Generalforsamlingen starter med aftensmad.    

Tilmelding nødvendig! - senest den 13. marts 2019 på tlf. 75 210 710 eller pr mail til email@vikarservice.net

Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere.

  1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2018
  2. Fremlæggelse af revideret regnskab for år 2018, samt orientering om budget for året 2019.
  3. Forhandling og godkendelse af beretning og regnskab.
  4. Indkomne forslag (skal indleveres til Henning Jespersen, Roustvej 131, 6818 Årre email: os@ghjespersen.dk  (senest 1 uge før  generalforsamlingens afholdelse).
  5. Valg til bestyrelsen – på valg er: Henning Jespersen, Roust                         (modtager genvalg) Steen Rasmussen, Helle  (modtager genvalg)
  6. Valg af suppleant
  7. Valg af revisionsfirma.
  8. Evt.       

Vedtægter kan downloades her

Med venlig hilsen 

Henning Jespersen

Formand